Dag kampen

Wil jij ook een dag vol zeil plezier?

Bij onze dag kampen leer je zeilen op de meest leuke en unieke manier. Met als belangerijkste thema FUN! 
Wij hebben de beschikking over alle verhuur artikelen van Watersport centrum Muiderberg (Windsurfen uitgesloten). 

Onze dag kampen organiseren wij ik kleine groepjes 
minimaal 3 tot max. 5 kinderen. Om zo de persoonlijkheid en de leercurve hoog te houden. 

Leeftijdgroep:  7 t/m 14 jaar

Groepsgrootte:  3 tot 5 deelnemers per instruceur

Prijzen

  • 1 dag : 70,-
  • 4 dagen : 260,-    (1 keer in de week of 4 dagen achter elkaar )        
  • 8 dagen : 480,-    (1 keer in de week)                                                                             

Tijden 

9:30: Ontvangst 
10:00: Zeilen/Watersport activiteiten
12:00: Pauze/Lunch
13:00: Zeilen/Watersport activiteiten
15:00: Na bespreking/Theorie/Spel
15:30: Ophalen

Lunch :

Wij vragen jullie (de ouders) zelf lunch mee te nemen. 
Wij zorgen voor limonade en koekjes.

Aanmelden :

- U kunt zelf een groepje vormen van 3 tot 5 kinderen (Vriendjes of familie)
- En u kunt ons een groepje samen laten stellen (Let op dit heeft een wachttijd)

Aanmelden kunt u telefonisch of per mail.

Voorwaarden


Deelname geschiedt op eigen risico.
De Deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Zeilschool Muiderberg en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de Deelnemer. Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer.
Zeilschool Muiderberg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, dat ontstaat ten tijde of ten gevolge van de activiteiten welke door Zeilschool Muiderberg worden uitgevoerd en/of georganiseerd worden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor het lichamelijk letsel zelf en alle gevolgen daarvan, van welke aard dan ook Zeilschool Muiderberg sluit ten aanzien hiervan elke aansprakelijkheid uit.
Voor de aansprakelijkheid-, goederen en/of zorgverzekering van de deelnemers dient u zelf te zorgen. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening of voor rekening van uw verzekering.
Het kan voorkomen dat u moet annuleren. Annuleringskosten bedragen 10%. Bij annulering binnen één maand voor aanvang van het kamp wordt 90% in rekening gebracht.
Zwemdiploma is verplicht.