Weekend watersport kamp!

Kom jij ook een weekend watersporten?

Wil jij ook een weekend het water op?

Tijdens een weekend kamp ga je lekker een weekend het water op! Wij hebben de beschikking over alle verhuur artikelen van Watersport centrum Muiderberg. (Efsix, Optimist, Laser, Windsurfen, Suppen en Kanoën).
Je krijgt zeil en surf lessen verder doen we nog veel meer watersport en strand activiteiten.

Leeftijdgroep:  8 t/m 14 jaar

Groepsgrootte:   10 kinderen

Dagen en Tijden 

Zaterdag 9:30 - 16:30
Zondag 9:30 - 16:30

Lunch :

Wij vragen jullie (de ouders) zelf lunch mee te nemen. 
Wij zorgen voor limonade en koekjes.

Aanmelden :

- Makkelijk te boeken via ons online boeking systeem.
- Zijn de data die voor jullie uitkomen niet beschikbaar? Neem dan even contact met ons op via de
telefoon of email.

Voorwaarden


Deelname geschiedt op eigen risico.
De Deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Zeilschool Muiderberg en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de Deelnemer. Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer.
Zeilschool Muiderberg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, dat ontstaat ten tijde of ten gevolge van de activiteiten welke door Zeilschool Muiderberg worden uitgevoerd en/of georganiseerd worden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor het lichamelijk letsel zelf en alle gevolgen daarvan, van welke aard dan ook Zeilschool Muiderberg sluit ten aanzien hiervan elke aansprakelijkheid uit.
Voor de aansprakelijkheid-, goederen en/of zorgverzekering van de deelnemers dient u zelf te zorgen. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening of voor rekening van uw verzekering.
Het kan voorkomen dat u moet annuleren. Annuleringskosten bedragen 10%. Bij annulering binnen één maand voor aanvang van het kamp wordt 90% in rekening gebracht.
Zwemdiploma is verplicht.

Beschikbare data:

7-8 AUG 
14-15 AUG
Prijs: 195 euro